Chord gitar ado jang ganggu - Chord Lagu Jang Ganggu

Jang chord ganggu ado gitar Lirik Lagu

LIRIK

Jang chord ganggu ado gitar Chord Gitar

Jang chord ganggu ado gitar Chord Kunci

Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Adoh Adoh Jang Ganggu'

Jang chord ganggu ado gitar Chord Gitar

Jang chord ganggu ado gitar Chord 'Adoh

Jang chord ganggu ado gitar Kunci Gitar

Jang chord ganggu ado gitar Chord Gitar

Chord Gitar Jang Ganggu Dasar C

Jang chord ganggu ado gitar Chord Lagu

Malay Gitar Kord: Shine Of Black

Jang chord ganggu ado gitar Lirik Lagu

Jang chord ganggu ado gitar Chord Gitar

Malay Gitar Kord: Shine Of Black

Chord Gitar Lagu Jang Ganggu

mengatakan.

  • Hirup cing sholeh Intro Jang Hirup teh teu gampang Teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan Jang jalan kahirupan henteu sapanjangna datar aya mudun jeung tanjakan kudu sabar dina kurang ulah nepak dada benghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidep bisi kufur Jang cing jadi jalma hade cing jadi jelema gede benghar harta jembar hate Jang hidep cing ngajalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama Nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kena ku owah gingsir ngarah aya anu naggeuing mangsa lengkah ninggang salah Chorus Cing pinter tur bener cing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur Raksa ucap lampah tekad jeung tabe'at ngarah pinanggih bagja salamet dunia akherat Jang.

  • jang ko datang toki dengan ko pu drama.
2022 daphnisys.com